Deerlijk

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 11 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 11 augustus 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.2. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3374 001

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.3. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3702 001

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.4. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3721 001

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.5. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/56 goed te keuren.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

D.1. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw - vervanging vertegenwoordiger - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit om de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken volgend punt te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 september 2021:

de vervanging van mevrouw Rolande Libert als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw voor de legislatuur 2019-2024.

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

D.2. Logo Leieland vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit om de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken volgend punt te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 september 2021:

de vervanging van mevrouw Rolande Libert als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw voor de legislatuur 2019-2024.

Publicatiedatum: 19/08/2021