Deerlijk

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 11 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

C.2. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3374 001

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

C.3. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3702 001

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

C.4. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3721 001

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

C.5. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

D.1. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw - vervanging vertegenwoordiger - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

D.2. Logo Leieland vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 18/08/2021