DEERLIJK

18 AUGUSTUS 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 11 augustus 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 11 augustus 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 11 augustus 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.2. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3374 001

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.3. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3702 001

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.4. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3721 001

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

C.5. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan.

Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/56 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

D.1. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw - vervanging vertegenwoordiger - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd om de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken volgend punt te agenderen op de zitting van 16 september 2021:

de vervanging van mevrouw Rolande Libert als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw voor de legislatuur 2019-2024.

 

Motivering

 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is lid van RSVK Waregem vzw.

 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 werd mevrouw Rolande Libert, samen met de heren Marc Coppens en Bert Schelfhout, aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024.

 

Gezien mevrouw Rolande Libert voor onbepaalde tijd afwezig zal zijn, is het aangewezen om in haar vervanging te voorzien.

 

Conform artikel 78, § 2, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur behoort het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen in verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, tot de exclusieve bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere : Art 78, § 2,5° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit om de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken volgend punt te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 september 2021:

de vervanging van mevrouw Rolande Libert als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw voor de legislatuur 2019-2024.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 18 AUGUSTUS 2021

D.2. Logo Leieland vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd om de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken volgend punt te agenderen op de zitting van 16 september 2021:

de vervanging van de vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw voor de legislatuur 2019-2024.

 

Motivering

 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is aangesloten bij Logo Leieland vzw.

 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 werd mevrouw Rolande Libert aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw voor de legislatuur 2019-2024.

 

Gezien mevrouw Rolande Libert voor onbepaalde tijd afwezig zal zijn, is het aangewezen om in haar vervanging te voorzien.

 

Conform artikel 78, § 2, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur behoort het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen in verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, tot de exclusieve bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere : Art. 78, § 2, 5° Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit om de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken volgend punt te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 september 2021:

de vervanging van mevrouw Rolande Libert als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw voor de legislatuur 2019-2024.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021