DEERLIJK

3 JULI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 JULI 2024

C.1. Vast bureau - verslagen van de zittingen van 26 en 27 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige twee zittingen goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt de verslagen van de zittingen van 26 en 27 juni 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de verslagen van de zittingen van 26 en 27 juni 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 JULI 2024

C.2. Beslissingen algemeen directeur - juni 2024 - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 12/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.