DEERLIJK

19 JUNI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 12 juni 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 12 juni 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 12 juni 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

C.2. Doorlichting verzekeringsportefeuille - deelname opdracht stad Harelbeke - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de deelname aan de opdracht voor de doorlichting van de verzekeringsportefeuilles van stad Harelbeke en aangrenzende besturen goed te keuren.

 

Motivering

 

Stad Harelbeke is, net zoals in 2020, opnieuw van plan de verzekeringsportefeuilles van de stad Harelbeke en van bepaalde aangrenzende besturen door te laten lichten door een gespecialiseerde firma om aldus, met behulp van de doorlichter - die de verzekeringswereld kent en zo ook namens de deelnemers met de maatschappijen met kennis van zaken kan onderhandelen - tot nieuwe polissen voor 4 jaar te komen vanaf 1 januari 2026.

 

Het betreft een identieke werkwijze zoals toegepast in de periode 2020-2021.

 

Uit de doorlichting zal moeten blijken of het interessant is opnieuw de markt op te gaan en of daardoor betere premies kunnen bekomen worden. Deze marktbevraging is in principe vereist aangezien de polissen van het sociaal huis een vaste looptijd hebben tot 31 december 2025.

 

De totale uitgave voor de doorlichting wordt geraamd op 10.000,00 euro. De uitgave voor het sociaal huis wordt geraamd op 30%, zijnde 3.000,00 euro. Conform art. 44, § 3, 4° van het btw-wetboek is de uitgave vrijgesteld van btw.

 

De opdracht wordt door stad Harelbeke toegewezen via bestelbonprocedure. 

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming

3.000,00 euro

(vrijgesteld van btw art. 44, § 3, 4°, van het btw-wetboek)

Actie

0900-00/61310000/OCMW/VB/IP-GEEN

Jaarbudgetrekening

verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Visum

niet vereist

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de deelname aan de opdracht voor de doorlichting van de verzekeringsportefeuilles van stad Harelbeke en aangrenzende besturen goed te keuren

 

Artikel 2

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0900-00/61310000/OCMW/VB/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 3

 

Stad Harelbeke wordt in kennis gesteld van deze beslissing.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

C.3. Doorgangswoning Paanderstraat 53 D - tijdelijke bezettingsovereenkomst - verlenging - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

D.1. Vaststelling lacunes procedure SD - update 4 juni 2024 - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

D.2. OCMW-raad van 4 juli 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De agenda van de OCMW-raad bevat in ieder geval de punten die door het vast bureau aan de voorzitter worden meegedeeld.

Het vast bureau wordt gevraagd de agenda voor de komende OCMW-raad te overlopen.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt de voorziene punten voor de OCMW-raad van 4 juli 2024.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 77 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 19 en 74 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de OCMW-raad van 4 juli 2024:

 

OPENBARE ZITTING

 

        Raad voor maatschappelijk welzijn - 30 mei 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

        Rapport organisatiebeheersing 2023 - kennisname

        Jaarrekening 2023 – goedkeuring gouverneur - kennisname

 

BESLOTEN ZITTING

 

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.