Deerlijk

Zitting van 19 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 12 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 12 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

C.2. Doorlichting verzekeringsportefeuille - deelname opdracht stad Harelbeke - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de deelname aan de opdracht voor de doorlichting van de verzekeringsportefeuilles van stad Harelbeke en aangrenzende besturen goed te keuren

 

Artikel 2

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0900-00/61310000/OCMW/VB/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 3

 

Stad Harelbeke wordt in kennis gesteld van deze beslissing.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

C.3. Doorgangswoning Paanderstraat 53 D - tijdelijke bezettingsovereenkomst - verlenging - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

D.1. Vaststelling lacunes procedure SD - update 4 juni 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 19 JUNI 2024

D.2. OCMW-raad van 4 juli 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de OCMW-raad van 4 juli 2024:

 

OPENBARE ZITTING

 

        Raad voor maatschappelijk welzijn - 30 mei 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

        Rapport organisatiebeheersing 2023 - kennisname

        Jaarrekening 2023 – goedkeuring gouverneur - kennisname

 

BESLOTEN ZITTING

Publicatiedatum: 20/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.