Deerlijk

Zitting van 19 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 12 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.2. Doorlichting verzekeringsportefeuille - deelname opdracht stad Harelbeke - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.3. Doorgangswoning Paanderstraat 53 D - tijdelijke bezettingsovereenkomst - verlenging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

D.1. Vaststelling lacunes procedure SD - update 4 juni 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

D.2. OCMW-raad van 4 juli 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.