Deerlijk

Zitting van 24 APRIL 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 17 april 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 17 april 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.2. Poetsmedewerker sociaal huis - bijkomende uren - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.3. Deskundige Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (B1-B3) - vacantverklaring en samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.4. Sociaal ondersteuner (C1-C3) - vacantverklaring - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de halftijdse betrekking van sociaal ondersteuner (C1-C3) vacant te verklaren.

 

Artikel 2

 

De invulling van deze betrekking gebeurt in contractueel verband, via een aanwervingsprocedure en er wordt een wervingsreserve voor 3 jaar aangelegd.

 

Artikel 3

 

De externe bekendmaking van de vacature zal gebeuren:

        in de Zondag/deze Week;

        via de website, de infoschermen, de e-mailhandtekening, de externe nieuwsbrief en sociale media van het bestuur;

        via VDAB;

        via de website van Poolstok;

        via Facebook- en linkedin advertising.

 

Artikel 4

 

De selectieprocedure zal bestaan uit volgende onderdelen met als volgorde:

  1. een schriftelijk gedeelte
  2. een mondeling gedeelte voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef
  3. een assessment center voor de kandidaten die geslaagd zijn voor het mondeling gedeelte.
Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.5. Technisch ondersteuner (D1-D3) - vacantverklaring en samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.6. LOI-woning - Harelbekestraat 47 - tijdelijke bezettingsovereenkomst - goedkeuring

Publicatiedatum: 25/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.