DEERLIJK

24 APRIL 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

VERONTSCHULDIGD

 

Schepen: Regine Vanwynsberghe-Rooryck

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 17 april 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 17 april 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 17 april 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.2. Poetsmedewerker sociaal huis - bijkomende uren - goedkeuring

 

STEMMINGEN

bij geheime stemming

Het college van burgemeester en schepenen besluit met 5 ja-stemmen

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.3. Deskundige Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (B1-B3) - vacantverklaring en samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de halftijdse functie van deskundige Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (B1-B3) vacant te verklaren en kiest daarbij:

 

        de wijze van invulling (via aanwerving, bevordering, interne of externe, personeelsmobiliteit of een combinatie van de voormelde procedures);

        voor een aanstelling in statutair of contractueel verband;

        al dan niet voor de aanleg van een wervingsreserve;

        al dan niet om aanvullende aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden vast te leggen;

        de wijze van externe bekendmaking van de vacature;

        de selectieprocedure;

        de samenstelling van de selectiecommissie.

 

Motivering

 

Het geïntegreerde organogram van gemeente Deerlijk en OCMW Deerlijk voorziet in een halftijdse betrekking van deskundige BOA (B1-B3).

 

De invulling van deze functie gebeurt bij voorkeur op contractuele basis (onbepaalde duur) via een aanwervingsprocedure.

 

Er kan een wervingsreserve aangelegd worden voor de duur van 3 jaar.

 

Er wordt voorgesteld de externe bekendmaking van de vacature te laten gebeuren:

        in de Zondag/deze Week;

        via de website, infoschermen, e-mailhandtekening, externe nieuwsbrief en sociale media van het bestuur;

        via VDAB;

        via de website van Poolstok;

        via Facebook- en linkedin advertising.

 

De selectieprocedure zou bestaan uit 3 onderdelen:

 1. een schriftelijk gedeelte;
 2. een mondeling gedeelte;
 3. een assessment center.

 

Als selectiecommissie voor deze procedure worden volgende deskundigen voorgesteld:

        Karolien Deschildre, beleidsmedewerker onderwijs en sociale economie, stad Harelbeke;

        Wim van Leeuwen, zaakvoerder Coaster Consulting;

        Wouter Mortier, clusterhoofd vrije tijd en onderwijs, gemeente Deerlijk;

        Andy Ide, senior consultant, HR Solutions, Vandelanotte.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 2° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 5, 10, 11, 16, 21 en 25 rechtspositieregeling OCMW Deerlijk

        Het geïntegreerde organogram van gemeente en OCMW Deerlijk

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming

3.500 euro excl. BTW voor de selectieprocedure via Poolstok/Vandelanotte

Actie

GBB

Jaarbudgetrekening

61440000

visum

nvt

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de halftijdse betrekking van deskundige BOA (B1-B3) vacant te verklaren.

 

Artikel 2

 

De invulling van deze betrekking gebeurt in contractueel verband, via een aanwervingsprocedure en er wordt een wervingsreserve voor 3 jaar aangelegd.

 

Artikel 3

 

De externe bekendmaking van de vacature zal gebeuren:

        in de Zondag/ deze Week;

        via de website, de infoschermen, de e-mailhandtekening, de externe nieuwsbrief en sociale media van het bestuur;

        via VDAB;

        via de website van Poolstok;

        via Facebook- en linkedin advertising.

 

Artikel 4

 

De selectieprocedure zal bestaan uit volgende onderdelen met als volgorde:

 1. een schriftelijk gedeelte;
 2. een mondelinge gedeelte voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef;
 3. een assessment center voor de kandidaten die geslaagd zijn voor het mondeling gedeelte.

 

Artikel 5

 

Het vast burau besluit de selectiecommissie voor de functie van deskundige BOA (B1-B3) als volgt samen te stellen:

 

        Karolien Deschildre, beleidsmedewerker onderwijs en sociale economie, stad Harelbeke;

        Wim van Leeuwen, zaakvoerder Coaster Consulting;

        Wouter Mortier, clusterhoofd vrije tijd en onderwijs, gemeente Deerlijk;

        Andy Ide, senior consultant, HR Solutions, Vandelanotte.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.4. Sociaal ondersteuner (C1-C3) - vacantverklaring - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de halftijdse functie van sociaal ondersteuner (C1-C3) vacant te verklaren en kiest daarbij:

 

        de wijze van invulling (via aanwerving, bevordering, interne of externe; personeelsmobiliteit of een combinatie van de voormelde procedures),

        voor een aanstelling in statutair of contractueel verband;

        al dan niet voor de aanleg van een wervingsreserve;

        al dan niet om aanvullende aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden vast te leggen;

        de wijze van externe bekendmaking van de vacature;

        de selectieprocedure.

 

Motivering

 

Het geïntegreerde organogram van gemeente en OCMW Deerlijk voorziet in een halftijdse betrekking van sociaal ondersteuner (C1-C3).

 

De invulling van deze functie gebeurt bij voorkeur op contractuele basis (onbepaalde duur) via een aanwervingsprocedure.

 

Er kan een wervingsreserve aangelegd worden voor de duur van 3 jaar.

 

Er wordt voorgesteld de externe bekendmaking van de vacature te laten gebeuren:

        in de Zondag/deze Week;

        via de website, infoschermen, e-mailhandtekening, externe nieuwsbrief en sociale media van het bestuur;

        via VDAB;

        via de website van Poolstok;

        via Facebook- en linkedin advertising.

 

De selectieprocedure zou bestaan uit 3 onderdelen:

 1. een schriftelijk gedeelte
 2. een mondeling gedeelte
 3. een assessment center

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 2° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 5, 10, 11, 21 en 25 rechtspositieregeling OCMW Deerlijk

        Het geïntegreerde organogram van gemeente en OCMW Deerlijk

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming

3.000 euro excl. btw voor de selectieprocedure via Poolstok/Vandelanotte

Actie

GBB

Jaarbudgetrekening

61440000

visum

nvt

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de halftijdse betrekking van sociaal ondersteuner (C1-C3) vacant te verklaren.

 

Artikel 2

 

De invulling van deze betrekking gebeurt in contractueel verband, via een aanwervingsprocedure en er wordt een wervingsreserve voor 3 jaar aangelegd.

 

Artikel 3

 

De externe bekendmaking van de vacature zal gebeuren:

        in de Zondag/deze Week;

        via de website, de infoschermen, de e-mailhandtekening, de externe nieuwsbrief en sociale media van het bestuur;

        via VDAB;

        via de website van Poolstok;

        via Facebook- en linkedin advertising.

 

Artikel 4

 

De selectieprocedure zal bestaan uit volgende onderdelen met als volgorde:

 1. een schriftelijk gedeelte
 2. een mondeling gedeelte voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef
 3. een assessment center voor de kandidaten die geslaagd zijn voor het mondeling gedeelte.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.5. Technisch ondersteuner (D1-D3) - vacantverklaring en samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd de halftijdse functie van technisch ondersteuner (D1-D3) vacant te verklaren en kiest daarbij:

        de wijze van invulling (via aanwerving, bevordering, interne of externe, personeelsmobiliteit of een combinatie van de voormelde procedures);

        voor een aanstelling in statutair of contractueel verband;

        al dan niet voor de aanleg van een wervingsreserve;

        al dan niet om aanvullende aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden vast te leggen;

        de wijze van externe bekendmaking van de vacature;

        de selectieprocedure;

        de selectiecommissie.

 

Motivering

 

Het geïntegreerde organogram van gemeente Deerlijk en OCMW Deerlijk voorziet in een halftijdse betrekking van technisch ondersteuner (D1-D3).

 

De invulling van deze functie gebeurt bij voorkeur op contractuele basis (onbepaalde duur) via een aanwervingsprocedure.

 

Er kan een wervingsreserve aangelegd worden voor de duur van 3 jaar.

 

Er wordt voorgesteld de externe bekendmaking van de vacature te laten gebeuren:

        in de Zondag/ deze Week ;

        via de website, infoschermen, e-mailhandtekening, externe nieuwsbrief en sociale media van het bestuur;

        via VDAB;

        via de website van Poolstok;

        via Facebook- en linkedin advertising.

 

De selectieprocedure zou bestaan uit 2 onderdelen:

 1. een praktisch gedeelte;
 2. een mondeling gedeelte.

 

Als selectiecommissie worden volgende deskundigen voorgesteld:

        Nele Vandierendonck, teamcoach thuiszorg, OCMW Deerlijk;

        Thijs Lecluyse, coördinator facility, gemeente Deerlijk;

        Carine Goemaere, clusterhoofd burger & welzijn, gemeente Anzegem;

        Andy Ide, senior consultant, HR Solutions, Vandelanotte.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 2° Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 5, 10, 11, 21 en 25 rechtspositieregeling OCMW Deerlijk

        Het geïntegreerde organogram van gemeente en OCMW Deerlijk

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

Raming

3.000 euro excl. BTW voor de selectieprocedure via Poolstok/Vandelanotte

Actie

GBB

Jaarbudgetrekening

61440000

visum

n.v.t.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de halftijdse betrekking van technisch ondersteuner (D1-D3) vacant te verklaren.

 

Artikel 2

 

De invulling van deze betrekking gebeurt in contractueel verband, via een aanwervingsprocedure en er wordt een wervingsreserve voor 3 jaar aangelegd.

 

Artikel 3

 

De externe bekendmaking van de vacature zal gebeuren:

        in de Zondag/ deze Week;

        via de website, de infoschermen, de e-mailhandtekening, de externe nieuwsbrief en sociale media van het bestuur;

        via VDAB;

        via de website van Poolstok;

        via Facebook- en linkedin advertising.

 

Artikel 4

 

De selectieprocedure zal bestaan uit volgende onderdelen met als volgorde:

 1. een praktisch gedeelte;
 2. een mondelinge gedeelte voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische proef.

 

Artikel 5

 

Het vast bureau besluit de selectiecommissie voor de functie van technisch ondersteuner als volgt samen te stellen:

        Nele Vandierendonck, teamcoach thuiszorg, OCMW Deerlijk;

        Thijs Lecluyse, coördinator facility, gemeente Deerlijk;

        Carine Goemaere, clusterhoofd burger & welzijn, gemeente Anzegem;

        Andy Ide, senior consultant, HR Solutions, Vandelanotte.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 APRIL 2024

C.6. LOI-woning - Harelbekestraat 47 - tijdelijke bezettingsovereenkomst - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.