Deerlijk

Zitting van 26 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 26 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 19 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JUNI 2024

C.2. Sociaal ondersteuner (C1-C3) - afsluiting kandidaturen, uitslag selectieprocedure en aanstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JUNI 2024

C.3. Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne - protocol - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 JUNI 2024

C.4. Tettercamionette - zomerplanning 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.