DEERLIJK

15 MEI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 15 MEI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 8 mei 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 8 mei 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 8 mei 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 15 MEI 2024

D.1. OCMW-raad van 30 mei 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De agenda van de OCMW-raad bevat in ieder geval de punten die door het vast bureau aan de voorzitter worden meegedeeld.

Het vast bureau wordt gevraagd de agenda voor de komende OCMW-raad te overlopen.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt de voorziene punten voor de OCMW-raad van 30 mei 2024.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 77 Decreet Lokaal Bestuur

        Andere:

        Art. 19 en 74 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de OCMW-raad van 30 mei 2024:

 

OPENBARE ZITTING

 

        Raad voor maatschappelijk welzijn - 25 april 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

 

BESLOTEN ZITTING

 

        Vaststelling lacunes in procedures sociale dienst - kennisname

 

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.