Deerlijk

Zitting van 12 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 5 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 5 juni 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

C.2. Poetsmedewerker - ontslagname - kennisname

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

C.3. W13 - jaarrekening 2023 - advies - verzoek agendering OCMW-raad

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2023 van W13 en besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het advies over de jaarrekening 2023 van W13 te agenderen op de OCMW raad van 4 juli 2024.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 12 JUNI 2024

D.1. Vaststelling lacunes procedure SD - update 4 juni 2024 - kennisname

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.