Deerlijk

Zitting van 17 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

Vast bureau - verslag van de zitting van 10 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 10 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

Doorlichting verzekeringsportefeuille - kennisname doorlichting - verderzetting procedure - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van doorlichting van de verzekeringsportefeuille van het OCMW door AON Belgium bvba.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau sluit zich aan bij de bevindingen van de deskundige van AON Belgium bvba en beslist, gezien het evidente belang voor het OCMW, de overheidsopdracht verzekeringen in zijn geheel verder te zetten.

 

Artikel 3

 

In gevolg het overleg met AON Belgium bvba en het auditrapport worden alle polissen, met uitzondering van de polis arbeidsongevallen voor de gemeente en de hospitalisatieverzekering, meegenomen in de verderzetting van de overheidsopdracht verzekeringen. 

 

Alle eventuele suggesties van verbetering van voorwaarden en bedingen blijkend uit het rapport van AON Belgium bvba, mogen in het op te maken bestek worden opgenomen.

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 2656 004  - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 1746 001 - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3658 001 - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3839 001 - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3756 - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3653 001 - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun/huurwaarborg SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3627 001 - goedkeuring

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 17 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/10 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/21 goed te keuren.

Publicatiedatum: 23/03/2021