Deerlijk

Zitting van 05 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 29 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 29 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 06/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.2. Beslissingen algemeen directeur - mei 2024 - kennisname

Publicatiedatum: 06/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.3. Tetterplek - inrichting - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inrichting van de Tetterplek.

Publicatiedatum: 06/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.4. Poetsmedewerker sociaal huis & aan huis - vermindering uren - kennisname

Publicatiedatum: 06/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.5. EthiasCo cvba - gewone jaarlijkse algemene vergadering 13 juni 2024 - agenda - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de agenda goed te keuren en verzoekt de heer Bert Schelfhout zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.

Publicatiedatum: 06/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 05 JUNI 2024

C.6. Vaststelling lacunes in procedures sociale dienst - aanstellen advocaat - goedkeuring

Publicatiedatum: 06/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.