Deerlijk

Zitting van 31 MAART 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 24 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 24 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.2. Crisiswoning - Harelbekestraat 49 - in tijd beperkte ingebruikgeving - goedkeuring

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.3. Week van de valpreventie - acties - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de diverse acties die georganiseerd zullen worden in het kader van de Week van de valpreventie.

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.4. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/11 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/26 goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/04/2021