DEERLIJK

31 MAART 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 24 maart 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 24 maart 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 24 maart 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.2. Crisiswoning - Harelbekestraat 49 - in tijd beperkte ingebruikgeving - goedkeuring

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.3. Week van de valpreventie - acties - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de verschillende acties die georganiseerd zullen worden in samenspraak met Logo Leieland in de week van de valpreventie van 19-25 april 2021.

 

Motivering

 

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere populatie. Iedereen kent wel iemand die ernstig ten val kwam. Ongeveer één op de drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. Van de thuiswonende ouderen valt 33 % jaarlijks en onder de oudere personen wonend in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50 % minstens één keer ten val. Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Op psychologisch en sociaal vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie teweeg, en ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door een toename van de zorgkosten. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kan veel vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt.

 

Het experistecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met de Vlaamse Logo's en het Vlaams Instituut Gezond Leven, val- en fractuurpreventie in de belangstelling tijdens de jaarlijkse Week van de Valpreventie. Deze campagneweek heeft als doel de ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie.

 

De 10de editie van de Week van de Valpreventie die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, draagt de slogan 'Eén tegen allen, allen tegen vallen'. Hiermee worden de vijf Vlaamse provincies en Brussel uitgedaagd om de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van de 'beste valpreventieprovincie van het jaar'. Enkele bekende Vlamingen zullen vier opdrachten aankondigen die focussen op belangrijke valrisicofactoren.

 

Jaarlijks wordt 'de week van de valpreventie' in de kijker gezet tijden de werkingen van het mobiel lokaal dienstencentrum. Samen met Logo Leieland worden diverse acties ondernomen om de aandacht te vestigen op dit thema.

 

Er werden 4 opdrachten opgesteld in het kader van de provinciebattle.

          Opdracht 1: start de week actief. Op maandag 19 april 2021 om 14.00 uur start het sportieve moment. Mensen moeten zich registreren voor 16 april 2021 via een link en dan kan iedereen een half uur samen bewegen met Saartje Vandendriessche.

          Opdracht 2: in de smaak vallen. Maak een gezonde maaltijd die veel vitamine D, calcium en eiwitten bevat. Noteer je recept, dien het in en maak een foto tegen 20 april 2021.

          Opdracht 3: wandelen zonder vallen. Maak een wandeling in de buurt en noteer de goede voorbeelden en knelpunten die je tegenkomt in het formulier. Doe meteen een voorstel voor mogelijke oplossingen of zet het positieve in de kijker. Bezorg het volledig ingevulde formulier samen met een foto, getrokken tijdens de wandeling, tegen woensdag 21 april 2021.

          Opdracht 4: zet je beste schoentje voor. Maak een zo lang mogelijke schoenenrij door allemaal verschillende valveilige schoenen achter elkaar te zetten. Trek een foto of maak een filmpje van de schoenenrij en bezorg dit tegen donderdag 22 april 2021.

 

In samenspraak met Logo Leieland werden opdracht 2 en 3 verder uitgewerkt. In samenspraak met het WZC zal er een flyer opgemaakt worden waarin we het belang van een gezonde maaltijd aankaarten en daarbij krijgen alle mensen van de maaltijddienst een aangepaste placemat. De verantwoordelijken van de seniorenverengingen ontvangen een mail van Logo Leieland met de uitleg en het belang van de wandeling. De mensen van het mobiel lokaal dienstencentrum krijgen een brief met daarop de uitleg van opdracht 3. Het is belangrijk dat mensen op stap gaan en een wandeling rond hun huis maken. Alle negatieve maar ook alle positieve punten worden erna in beeld gebracht. De andere opdrachten worden aan de hand van de facebook-pagina bekendgemaakt. De formulieren van de wandeling kunnen ingediend worden in de brievenbus van het Sociaal Huis of van het gemeentehuis.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft beperkte financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de diverse acties die georganiseerd zullen worden in het kader van de Week van de valpreventie.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 31 MAART 2021

C.4. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Deze goedkeuring kadert binnen de reguliere uitgavenprocedure.

 

Motivering

 

Het vast bureau is hoofdbudgethouder en dient de bestelbonnen goed te keuren vooraleer men de verbintenissen kan aangaan. De lijst met bestelbonnen bevindt zich in bijlage. Eveneens dient men de te betalen bedragen goed te keuren. De lijst met te betalen facturen kan men terugvinden in bijlage. De individuele facturen zijn altijd raadpleegbaar via het programma foxboek.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 3, 3° Decreet Lokaal Bestuur

          Andere: Organisatiebeheersysteem

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/11 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/26 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2021