Deerlijk

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 1 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 1 september 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.2. Fiabilis Consulting Group Belgium bv - dienstverleningscontract - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit een dienstverleningscontract af te sluiten met Fiabilis Consulting Group Belgium bv voor consultancydiensten inzake arbeidskosten, met als doel eventuele besparingen van werkgeverslasten die ze moeten dragen te identificeren, en om de toepassing van sociale en fiscale wetten veilig te stellen.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.3. Beslissingen algemeen directeur - augustus 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand augustus 2021.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.4. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het opvolgingsrapport uitvoering meerjarenplan 2020-2025 voor het eerste semester van 2021.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 SEPTEMBER 2021

C.5. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/22 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/58 goed te keuren.

Publicatiedatum: 09/09/2021