Deerlijk

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 10 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 10 februari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

C.2. Wagenpark OCMW - aankoop brandstoffen met tankkaarten - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

 

Artikel 2

 

De opdracht “Wagenpark OCMW - aankoop brandstoffen met tankkaarten” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de hoogste korting), zijnde Gabriëls & Co nv, Hekkestraat 41 te 9308 Hofstade, tegen het offertebedrag van 0,1366 euro per liter excl. btw of 0,1653 euro per liter incl. 21% btw.

 

Artikel 3

 

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021 en volgende jaren, op jaarbudgetrekening:

          0946-00/61130001/OCMW/VB/IP-GEEN

          0947-00/61130001/OCMW/VB/IP-GEEN

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

C.3. LOI-woning - Harelbekestraat 47 - tijdelijke bezettingsovereenkomst - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

C.4. Sneeuwtelefoon - retributiereglement - verzoek agendering OCMW-raad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de goedkeuring van volgend retributiereglement 'sneeuwtelefoon' te agenderen op de OCMW-raad van 25 maart 2021.

 

Retributiereglement 'sneeuwtelefoon'

 

Art. 1 OCMW Deerlijk biedt aan bepaalde inwoners van Deerlijk en onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid aan om beroep te doen op "sneeuwruimers".

 

Deze dienstverlening is bedoeld voor:

1)      Alle inwoners van Deerlijk vanaf 65 jaar

2)      Hulpbehoevende inwoners van Deerlijk jonger dan 65 jaar die niet zelf in staat zijn sneeuw te ruimen.

Noch de aanvrager, noch een inwonend gezinslid is omwille van psychische, fysieke of sociale moeilijkheden in staat om zelf sneeuw te ruimen.

 

Art. 2 Volgende activiteiten worden hiermee bedoeld:

Sneeuw ruimen van het voetpad en andere paden aan en rond de woning, bijvoorbeeld toegangspad tot de woning, pad naar de garage,…

 

Art. 3 Voor het sneeuwruimen wordt er een tarief aangerekend van 5 euro per begonnen uur.

De prijs is inclusief werkuren, materiaal en verplaatsing. Het sneeuwruimen wordt gefactureerd; er wordt geen cash geld aanvaard.

 

Art. 4 De sneeuwtelefoon wordt voorzien op het algemeen telefoonnummer van het Sociaal Huis, nl. 056 73 63 30 en is telefonisch te bereiken tijdens de openingsuren.

 

Artikel 2

 

Dit reglement treedt in werking volgens artikel 288 Decreet Lokaal Bestuur.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

C.5. Zorg - Vaccinatiecentrum Waregem - vergoedingen MMC - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit volgende vergoedingen vast te leggen voor het vervoer door de Minder Mobielen Centrale van en naar het vaccinatiecentrum Waregem Expo:

          vergoeding te betalen door de gebruiker voor de rit van en naar het vaccinatiecentrum : 5 euro

          vergoeding te betalen aan de vrijwilliger-chauffeur: gebruikelijke kilometervergoeding

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 24 FEBRUARI 2021

C.6. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/7 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/13 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/02/2021