Deerlijk

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 20 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 20 juli 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.2. Beslissingen algemeen directeur - juli 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.3. Kwartaalrapportering financiën - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het kwartaalrapport financiën.

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 11 AUGUSTUS 2021

C.4. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/20 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/55 goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/08/2021