Deerlijk

Zitting van 10 JULI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 3 juli 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 3 juli 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.2. Poetsmedewerker sociaal huis & aan huis - beslissing genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.3. Sociaal ondersteuner - datum indiensttreding - kennisname

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.4. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 2194 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.5. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3830 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.6. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 4120 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.7. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3909 002

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.8. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 4252 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.9. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3955 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.10. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 4091 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.11. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3943 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.12. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 4188 002

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.13. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3039 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.14. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 4207 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.15. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3902 001

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.16. FIN - Dwangbevel - invordering terug te betalen steun SD - visum en uitvoerbaarverklaring - invorderingprocedure - Nr 3005 004

Publicatiedatum: 12/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 JULI 2024

C.17. Internetaansluiting voor lokaal opvanginitiatief Kapel ter Rustestraat 23 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de internetaansluiting in het lokaal opvanginitiatief, gelegen in de Kapel ter Rustestraat 23, goed te keuren en deze te gunnen aan de firma Telenet BV - Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen.

Publicatiedatum: 12/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.