Deerlijk

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 01 SEPTEMBER 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 25 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 25 augustus 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 01 SEPTEMBER 2021

C.2. Administratief medewerker OCMW (C1-C3) - uitbreiding prestaties - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 01 SEPTEMBER 2021

D.1. OCMW-raad van 16 september 2021 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de OCMW-raad van 16 september 2021:

 

OPENBARE ZITTING

 

1)      Raad voor maatschappelijk welzijn - 8 juli 2021 - notulen en zittingsverslag - goedkeuring

2)      Logo Leieland vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

3)      Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

4)      Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

Publicatiedatum: 07/09/2021