DEERLIJK

1 SEPTEMBER 2021

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw-Goussey, Matthias Vanneste, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Hans Piepers

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 01 SEPTEMBER 2021

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 25 augustus 2021 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 25 augustus 2021.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 25 augustus 2021 goed te keuren.

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 01 SEPTEMBER 2021

C.2. Administratief medewerker OCMW (C1-C3) - uitbreiding prestaties - goedkeuring

 

STEMMINGEN

bij geheime stemming

Het college van burgemeester en schepenen besluit met 6 ja-stemmen

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 01 SEPTEMBER 2021

D.1. OCMW-raad van 16 september 2021 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

De agenda van de OCMW-raad bevat in ieder geval de punten die door het vast bureau aan de voorzitter worden meegedeeld.

Het vast bureau wordt gevraagd de agenda voor de komende OCMW-raad te overlopen.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt de voorziene punten voor de OCMW-raad van 16 september 2021.

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Juridische gronden

 

          Algemene basisbevoegdheid: Art. 77 Decreet Lokaal Bestuur

          Andere:

          Art. 19 en 74 Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de OCMW-raad van 16 september 2021:

 

OPENBARE ZITTING

 

1)      Raad voor maatschappelijk welzijn - 8 juli 2021 - notulen en zittingsverslag - goedkeuring

2)      Logo Leieland vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

3)      Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

4)      Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

  •                   

 

 

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021