DEERLIJK

8 MEI 2024

 

AANWEZIG

 

Burgemeester: Claude Croes

 

Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Philip Ghekiere, Louis Vanderbeken

Algemeen directeur: Karel Bauters

 

VERONTSCHULDIGD

 

Schepen: Matthias Vanneste

 

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 MEI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 24 april 2024 - goedkeuring

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.

 

Motivering

 

Het vast bureau overloopt het verslag van de zitting van 24 april 2024.

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 83, § 5 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 24 april 2024 goed te keuren.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 MEI 2024

C.2. Sociaal ondersteuner (C1-C3) - samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 MEI 2024

C.3. Beslissingen algemeen directeur - april 2024 - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 08 MEI 2024

C.4. Diverse verslagen - kennisname

 

Aanleiding en context

 

Het vast bureau wordt verzocht kennis te nemen van de aan het OCMW overgemaakte verslagen.

 

Motivering

 

Volgende verslagen werden overgemaakt aan het OCMW:

 

        W13 - verslag Regionaal overleg activering van 20 maart 2024

        W13 - verslag Raad van Bestuur van 19 april 2024

 

Juridische gronden

 

        Algemene basisbevoegdheid: Art. 84, § 1 Decreet Lokaal Bestuur

 

Adviezen

 

Er zijn geen adviezen nodig.

 

Financiën

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de ontvangen verslagen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.