Deerlijk

Zitting van 03 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Vast bureau - verslag van de zitting van 24 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 24 februari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Schadegeval op parking nabij werkplaats personeelslid - tussenkomst bestuur - standpunt - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit dat het bestuur niet tussenkomt bij incidenten die plaatsvinden op een parking nabij de werkplaats van een personeelslid, indien de verzekering niet tussenkomt.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van ACOD Lokale en Regionale Besturen van 17 februari 2021 waarin ACOD de acties die op 8 maart 2021 georganiseerd worden in het kader van de internationale dag van de rechten van de vrouw, onderschrijft.

Personeelsleden die omwille van deelname aan deze actie afwezig zijn op het werk dienen als 'in staking' beschouwd te worden.

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 03 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/8 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/16 goed te keuren.

Publicatiedatum: 05/03/2021