Deerlijk

Zitting van 29 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 29 MEI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 22 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 22 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 29 MEI 2024

C.2. Kennisname rapport organisatiebeheersing 2023 - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2023.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW-raad dit punt te agenderen op de OCMW-raad van 4 juli 2024.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 29 MEI 2024

C.3. Aanstelling jobstudent OCMW - zomer 2024 - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 29 MEI 2024

C.4. Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van ACOD Lokale en Regionale Besturen, waarbij ze laten weten dat er op 3 juni 2024 een actiedag wordt georganiseerd.

Personeelsleden die deelnemen aan deze actie zijn met deze stakingsaanzegging ingedekt.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 29 MEI 2024

C.5. Harelbekestraat 47-49- huurovereenkomst - beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.