Deerlijk

Zitting van 29 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 22 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.2. Kennisname rapport organisatiebeheersing 2023 - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.3. Aanstelling jobstudent OCMW - zomer 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.4. Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.5. Harelbekestraat 47-49- huurovereenkomst - beëindiging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.