Deerlijk

Zitting van 10 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Vast bureau - verslag van de zitting van 3 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 3 maart 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Personeel - dienstvrijstelling voor vaccinatie - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit om in geval van vaccinatie ter bescherming tegen het coronavirus de bepaling van de rechtspositieregeling met betrekking tot dienstvrijstelling voor medische onderzoeken die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden, toe te passen.

 

Artikel 2

 

Om recht te hebben op deze dienstvrijstelling dient het personeelslid onmiddellijk zijn of haar leidinggevende te verwittigen van zodra hij of zij het tijdslot voor de vaccinatie ontvangt en dit te staven met de oproepingsbrief van de afspraak door het vaccinatiecentrum. De dienstvrijstelling geldt voor de duur die nodig is om zich te verplaatsen van en naar het vaccinatiecentrum, en de eigenlijke vaccinatie.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Selectieprocedure maatschappelijk werker (B1-B3) - afsluiting kandidatuurstellingen - kennisname

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Aanstelling data protection officer (DPO) & samenstelling informatieveiligheidscel - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Jaarrekening 2020 - kennisname en verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2020 en besluit de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om de jaarrekening 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Rapportering visum en debiteurenbeheer 2020 - kennisname

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon O/2021/9 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening O/2021/18 goed te keuren.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

Rapport organisatiebeersing 2020 - kennisname en verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2020.

 

Artikel 2

 

Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de OCMW-raad dit punt te agenderen op de OCMW-raad van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 10 MAART 2021

OCMW-raad van 25 maart 2021 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om volgende punten te agenderen op de OCMW-raad van 25 maart 2021:

 

OPENBARE ZITTING

 

          Jaarrekening 2020 - deel OCMW - vaststelling

 

De openbare zitting van de OCMW-raad wordt geschorst, om te hernemen voor het laatste punt van de openbare zitting van de gemeenteraad, namelijk 'Vragen gesteld door raadsleden'.

 

          Raad voor maatschappelijk welzijn - 25 februari 2021 - notulen en audiovisuele opname - goedkeuring

 

          Rapport organisatiebeersing 2020 - kennisname

 

          Visum en debiteurenbeheer 2020 - rapportering - kennisname

 

          Sneeuwtelefoon - retributiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/03/2021