Deerlijk

Zitting van 22 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 15 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit het verslag van de zitting van 15 mei 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.2. Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn - verlenging - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de verlenging van de opdracht “Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn” goed te keuren. De opdracht wordt verlengd met 4 maanden en loopt tot en met november 2024.

 

De begeleiding en ondersteuning bedraagt 2 dagen per week en kan uitgebreid worden tot 2,5 dagen per week.

 

Artikel 2

 

De verlenging van de opdracht “Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn ” wordt gegund aan Poolstok, die voor de uitvoering van de opdracht via haar raamcontract beroep zal doen op Mondea bv, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van 43.240,00 euro excl. btw of 52.320,40 euro incl. 21% btw.

 

De kostprijs per dag bedraagt 1.081,00 euro excl. btw en incl. kosten.

 

Artikel 3

 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2024, op jaarbudgetrekening 0900-00/61310000/OCMW/VB/IP-GEEN (actie GBB).

 

Artikel 4

 

Krediet wordt voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.3. Poetsmedewerker sociaal huis - bijkomende uren - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.4. Deskundige Financiën- beslissing genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

C.5. Gebruikersovereenkomst Wijk-werken  - aanpassing - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het vast bureau besluit de aangepaste gebruikersovereenkomst, in bijlage, tussen het OCMW Deerlijk en OV wijk-werken met hoofdzetel W13, goed te keuren.

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Vast bureau van 22 MEI 2024

D.1. Vaststelling lacunes in procedures sociale dienst - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

Publicatiedatum: 28/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.