Deerlijk

Zitting van 22 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.1. Vast bureau - verslag van de zitting van 15 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.2. Strategische begeleiding en ondersteuning van de cluster welzijn - verlenging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.3. Poetsmedewerker sociaal huis - bijkomende uren - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.4. Deskundige Financiën- beslissing genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.5. Gebruikersovereenkomst Wijk-werken  - aanpassing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

D.1. Vaststelling lacunes in procedures sociale dienst - verzoek agendering raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.