Deerlijk

Zitting van 16 SEPTEMBER 2021

 

Overzicht punten

Zitting van OR van 16 SEPTEMBER 2021

1. Raad voor maatschappelijk welzijn - 8 juli 2021 - notulen en zittingsverslag - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 8 juli 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OR van 16 SEPTEMBER 2021

2. Logo Leieland vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heer Wim Vermeulen aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Logo Leieland vzw die plaatsvinden tijdens de legislatuur 2019-2024 en voor de periode van afwezigheid van mevrouw Rolande Libert.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Logo Leieland vzw, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OR van 16 SEPTEMBER 2021

3. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Waregem vzw - vervanging vertegenwoordiger AV - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heer Wim Vermeulen aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van het RSVK Waregem vzw die plaatsvinden tijdens de legislatuur 2019-2024 en voor de periode van afwezigheid van mevrouw Rolande Libert.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het RSVK Waregem vzw, Schakelstraat 41 te 8790 Waregem.

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OR van 16 SEPTEMBER 2021

4. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De OCMW-raad neemt kennis van het opvolgingsrapport betreffende de uitvoering van het

 eerjarenplan 2020-2025 voor het eerste semester van 2021.

Publicatiedatum: 17/09/2021