Deerlijk

Zitting van 25 APRIL 2024

 

Overzicht punten

Zitting van OR van 25 APRIL 2024

1. Raad voor maatschappelijk welzijn - 28 maart 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 28 maart 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de audio-opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2024 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van OR van 25 APRIL 2024

2. Woonwijs - werkjaar 13 - jaarverslag/jaarrekening - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag en van de jaarrekening van het werkjaar 13 van Woonwijs.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van huidige beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Woonwijs, projectcoördinator Pieter Vandeweghe, p/a. Marktstraat 29, 8530 Harelbeke.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.