Deerlijk

Zitting van 25 MAART 2021

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van OR van 25 MAART 2021

Jaarrekening 2020 - deel OCMW - vaststelling

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de jaarrekening 2020, voor wat betreft het deel van het OCMW, vast te stellen.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links jaarrekening 2020.pdf
documentatie 2020.pdf
Overzicht punten

Zitting van OR van 25 MAART 2021

Raad voor maatschappelijk welzijn - 25 februari 2021 - notulen en audiovisuele opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 25 februari 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de audiovisuele opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links OR 2021.02.25 - audiovisuele opname
Overzicht punten

Zitting van OR van 25 MAART 2021

Rapport organisatiebeheersing 2020 - kennisname

BESLUIT

Artikel 1

 

De OCMW-raad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing met betrekking tot het jaar 2020.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van OR van 25 MAART 2021

Visum en debiteurenbeheer 2020 - rapportering - kennisname

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van OR van 25 MAART 2021

Sneeuwtelefoon - retributiereglement - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De OCMW-raad besluit onderstaand retributiereglement sneeuwtelefoon goed te keuren:

 

Retributiereglement sneeuwtelefoon

 

Art. 1 OCMW Deerlijk biedt aan bepaalde inwoners van Deerlijk en onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid aan om beroep te doen op "sneeuwruimers".

.

Deze dienstverlening is bedoeld voor:

1)      Alle inwoners van Deerlijk vanaf 65 jaar

2)      Hulpbehoevende inwoners van Deerlijk jonger dan 65 jaar die niet zelf in staat zijn sneeuw te ruimen.

Noch de aanvrager, noch een inwonend gezinslid is omwille van psychische, fysieke of sociale moeilijkheden in staat om zelf sneeuw te ruimen.

 

Art. 2 Volgende activiteiten worden hiermee bedoeld:

Sneeuw ruimen van het voetpad en andere paden aan en rond de woning, bijvoorbeeld toegangspad tot de woning, pad naar de garage,…

 

Art. 3 Voor het sneeuwruimen wordt er een tarief aangerekend van 5 euro per begonnen uur.

De prijs is inclusief werkuren, materiaal en verplaatsing. Het sneeuwruimen wordt gefactureerd; er wordt geen cash geld aanvaard.

 

Art. 4 De sneeuwtelefoon wordt voorzien op het algemeen telefoonnummer van het Sociaal Huis, nl. 056 73 63 30 en is telefonisch te bereiken tijdens de openingsuren.

 

Artikel 2

 

Voorliggend reglement treedt in werking volgens artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur en blijft geldig tot en met 31 december 2025.

 

Artikel 3

 

Voorliggend reglement wordt bekendgemaakt conform artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publicatiedatum: 26/03/2021