Deerlijk

Zitting van 30 MEI 2024

 

Overzicht punten

Zitting van OR van 30 MEI 2024

1. Raad voor maatschappelijk welzijn - 25 april 2024 - notulen en audio-opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 25 april 2024 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de audio-opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2024 goed te keuren.

 

De OCMW-raad wordt geschorst om te hernemen na de Vragen gesteld door raadsleden.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Punt bijlagen/links gr 25 april 2024.mp3 Download
Overzicht punten

Zitting van OR van 30 MEI 2024

2. Vaststelling lacunes in procedures sociale dienst - kennisname - besloten zitting

Publicatiedatum: 31/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.