Deerlijk

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

Zitting van OR van 25 FEBRUARI 2021

Raad voor maatschappelijk welzijn - 28 januari 2021 - notulen en audiovisuele opname - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de notulen van de zitting van 28 januari 2021 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de audiovisuele opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Punt bijlagen/links Audiovisuele opname GR-OR 2021.01.28
Overzicht punten

Zitting van OR van 25 FEBRUARI 2021

Aanpassing organogram - goedkeuring

BESLUIT

Artikel 1

 

De OCMW-raad besluit de voorgestelde wijziging aan het organogram goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Punt bijlagen/links Organogram 2021 - definitief.xlsx