Deerlijk

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

 

Bij aanvang van deze zitting licht Thibault Moerkerke van Leiedal, de belangrijkste conclusies toe rond de gemaakte studie omtrent het éénrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat.

 

Vervolgens wordt door Delphine Decock de BOA-subsidie toegelicht.

Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 25 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.2. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.3. Scouts Deerlijk - Fancy Fair 2021 - besluit 11 augustus 2021 - artikel 5 - geluidsactiviteit - intrekking en herneming - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.4. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.5. Jubileum - bezoek feestzaal - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.6. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.7. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.8. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.9. Erfgoed - Open Monumentendag 2021 - programma en deerlijkbonnen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.10. Jeugd - premie kadervorming - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.11. Speelpleinwerking - animatorenvergoedingen gemeentelijk speelplein - augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.12. Tijdelijke invulling kazerne - verlenging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.13. Cultuur - oude vleugelpiano OC d'Iefte - schenking - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.14. Feestelijkheden - huur werfhekkens - handhaving Covid Safe Zone - principiële goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.15. Chiro Joeki - instuif - 11-12 september 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.16. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.17. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling busbegeleidster - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.18. Onderwijs - BBO - lestijdenpakket 2021-2022 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.19. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - aanstelling personeel schooljaar 2021-2022 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.20. OMV 2021.38 - Sint-Elooistraat 2 - aktename beslissing deputatie

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.21. OMV 2021_118 - Vichtestraat 117 - beslissing

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.22. OMV 2021_119 - Nijverheidslaan 31 - beslissing

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.23. OMV 2021_128 - Klijtstraat 50 - beslissing

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.24. OMV 2021_129 - Hazewindstraat 54 - beslissing

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.25. OMV 2021_133 - Harelbekestraat 102 - beslissing

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.26. OMV 2021_135 - Keizelbergstraat 8 - beslissing

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.27. Beverenstraat - verhaalbelasting voetpaden

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.28. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.29. Sint-Rochusstraat - éénrichtingsverkeer - beslissing

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.30. Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.31. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.32. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.33. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

C.34. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

D.1. Feestelijkheden - reglement ter ondersteuning van jubilerende Deerlijkse verenigingen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

D.2. Gemeenschapscentrum - gebruik Koetsiershuis door vzw De Living - principiële goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

D.3. Bisitierland - evaluatie verkeersfilter en voorstellen circulatie - verdere aanpak - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

D.4. Veemeersstraat 44 - opstart handhavingstraject - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

D.5. Kerkstraat 90 - opstart handhavingstraject - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

D.6. Gemeenteraad van 16 september 2021 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021