Deerlijk

Zitting van 17 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 17 FEBRUARI 2021

Vaccinatiecentrum - Waregem Expo - financiering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de overeenkomst tot het ter beschikking stellen van de uitrustingen en diensten van Waregem Expo NV en het ontwerpbudget, beide in bijlage bij deze beslissing gevoegd,  in het kader van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo, goed te keuren, rekening houdend met volgende opmerkingen:

1)      het vaccinatiecentrum blijft beschikbaar, ook in de maanden mei en juni;

2)      doel moet zijn om break-even rond te draaien, zijnde ontvangsten > of = uitgaven;

3)      de penhoudende overheid (= stad Waregem) bezorgt de gemeente Deerlijk op weekbasis een financieel overzicht.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met het principe om, in het geval er in het kader van het vaccinatiecentrum Waregem Expo, een saldo zou zijn, dit saldo te verdelen onder de deelnemende gemeenten per gevaccineerde inwoner.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen erkent dat de personele inzet van medewerkers van het lokaal bestuur in het kader van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo, een impact heeft op hun werking binnen en voor het lokaal bestuur.

Publicatiedatum: 17/02/2021