Deerlijk

Zitting van 05 JUNI 2024

 

Bij aanvang van deze zitting vindt een presentatie plaats door Ine Soenen van de provincie en Stefaan Verreu van Leiedal waarbij het traject voor het afstromingsgebied van de Slijpbeek, 'Weerbaar Waterlandschap voor de Slijpbeek', wordt toegelicht.

Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 29 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.2. Beslissingen algemeen directeur - mei 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.3. Verslag politiecollege - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.4. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.5. Aankoop pand Marktstraat 9-13 door stad Harelbeke en principieel besluit tot doorverkoop aan politiezone Gavers - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.6. Aankoop hakselaar op aanhangwagen - uit te nodigen firma's en starten plaatsingsprocedure - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.7. Aankoop watergeefgroep - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.8. EthiasCo bv - gewone jaarlijkse algemene vergadering - 13 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.9. Vereniging voor Openbaar Groen - jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van 14 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.10. Kinderboerderij Bokkeslot - vragen en antwoorden voortvloeiend uit overleg van 10 januari 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.11. Sport - stopzetting uitbating powerzaal - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.12. Cultuur - deeltijds kunstonderwijs - officiële opening en gemeentelijke receptie in functie van de jaarlijkse tentoonstelling van de Kunstacademie

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.13. Feestelijkheden - Piepjonge Bond - Terre De Feu - 31 augustus 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.14. Feestelijkheden - vaststelling tijdelijke politieverordening - tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein voor organisatie Fancy Fair 2024 - agendering gemeenteraad 4 juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.15. Feestelijkheden - Scouts & Gidsen Deerlijk - Fancy Fair - 4 september 2024 tot en met 8 september 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.16. Feestelijkheden - Ic Dien - 't Zomert in 't Gaverdomein - 14 juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.17. Feestelijkheden - vzw Belgasia - rommelmarkt - 15 augustus 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.18. Feestelijkheden - vzw Belgasia - rommelmarkt - 15 augustus 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.19. BBO - overdracht toelage ondersteuningsmodel schooljaar 2022-2023 naar ILOV Leersteuncentrum BOOST - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.20. Beslissing beroep tegen geweigerde bebossingsaanvraag - Lisbonnastraat - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.21. OMV 2024_63 - Beverenstraat 33 - beslissing

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.22. OMV 2024_40 - Kapelstraat 9 - beslissing

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.23. OMV 2024_32 - Beekstraat 2 - beslissing

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.24. OMV 2024_39 - Achterstraat 18 - beslissing

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.25. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.26. Renovatiepremie eigenaars-bewoners - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.27. Renovatiepremie eigenaars-bewoners - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.28. Mobiliteitsmaatregelen Bistierland i.s.m. Harelbeke - ontwerp definitieve opstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.29. AED - Initiatief verkiezingsdebat - Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.30. Uitvoerbaarverklaring visum dwangbevel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.31. Asverstrooiing - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.32. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.33. Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

C.34. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

D.1. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering van 26 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

D.2. Schoolstraat – verzwaring erfdienstbaarheid - vervolgstappen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 JUNI 2024

D.3. OMV 2024_25 - Stationsstraat 131 - beslissing

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.