Deerlijk

Zitting van 03 JULI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 26 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.2. Aankoop container - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.3. Leveren en plaatsen raamdecoratie buurthuis De Statie - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.4. Busvervoer schoolzwemmen - schooljaren 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.5. Technisch assistent facility -  oppensioenstelling - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.6. Verslag politiecollege 24 mei 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.7. Verslag politiecollege 7 juni 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.8. Verslag politieraad 16 april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.9. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.10. Beslissingen algemeen directeur - juni 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.11. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.12. Secretariaat - vrijwilligersvergoeding hostessen - juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.13. 97e Bedevaart naar de graven aan de IJzer - bloemenhulde - weigering

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.14. Vrije Tijd - Aanvullende gemeentelijke premie Vlaanderen Feest - aanvragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.15. Jeugd - Renovatiedossier Chiro Sellewie - buitendeuren - principiële goedkeuring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.16. Animatorenvergoedingen - Roefeldag 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.17. Feestelijkheden - Raad van bestuur Chiro Sellewie - heemfeesten - 30 en 31 augustus, 1 september 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.18. Feestelijkheden - RvB chiro Sellewie - plaatsen werfhekkkens ter promotie van heemfeesten 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.19. Feestelijkheden - bloemenverkoop ten voordele van Kom Op Tegen Kanker - 14 september 2024 - inname openbaar domein/verkeersvrij houden/parkeerverbod - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.20. Feestelijkheden - installeren stopcontacten in functie van kerstverlichting - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.21. Feestelijkheden - Congé Passé - 14 augustus 2024 - toelating geluidsactiviteit - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.22. LO/BBO aanstelling voor- en naschoolse opvang - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.23. LO - Aanstelling onderhoudspersoneel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.24. OMV 2024_66 - Oudstrijderslaan 3 - beslissing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.25. OMV 2024_60 - Oudenaardse heerweg - beslissing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.26. Hof van Brabantpad - herwaardering principiële goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.27. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.28. OMV 2024_72 - Andrieslaan 19 - beslissing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.29. Bijkomende prestatie mobiliteitsplan - nota antwoorden na gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.30. Kwartaalrapport delegaties overheidsopdrachten, betaling goedgekeurde bedragen, meer/minwerken en zwembad Aquandé - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.31. Asverstrooiing - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.32. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.33. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.34. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.35. Kosten foutief opgemaakte verblijfskaart - ten lastename - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.36. Kosten identiteitsdocument in spoedprocedure - ten lastename - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

C.37. Verkiezingen 13 oktober 2024 - vastleggen kostprijs kiezerslijst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

D.1. Renovatie en nieuwbouw De Kim-De Beuk - meerprijzen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

D.2. Veemeersstraat - Desaffectatie besluit

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 03 JULI 2024

D.3. Cultuur - Kunstwerk BED - antwoord op het schrijven met betrekking tot stopzetting mededeling aan het publiek - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.