Deerlijk

Zitting van 10 JULI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 3 juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.2. Vrachtwagensluis Pladijsstraat – ANPR-camera’s - afname via raamovereenkomst stad Kortrijk – gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.3. Vrachtwagensluis Pladijsstraat - InTouch - afname via raamovereenkomst Cipal dv - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.4. Technisch expert groen en proper (D4-D5) - afsluiting kandidaturen en uitslag selectieprocedure - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.5. Verslag politieraad 16 april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.6. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.7. Internationale dag van de vrede - deelname - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.8. SHIFT - eBox-campagne - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.9. Jeugdraad - verslag van 5 mei 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.10. Cultuur - inrichting kunstonderwijs HAP! - schooljaar 2024-2025 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.11. Feestelijkheden - Straatfeest - Pontstraat (2e deel) - 16 augustus 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.12. Feestelijkheden - sneukeldag - Okra Sint- Lodewijk - 16 juli 2024 - inname openbaar domein/parkeerverbod - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.13. Feestelijkheden - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een straatfeest in de Veldstraat op 14 juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.14. Feestelijkheden - Straatfeest - Veldstraat - 14 juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.15. Feestelijkheden - Secret Showcase - Uzien - 17 juli 2024 - toelating geluidsactiviteit - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.16. OMV 2024_8 - Ter Donkt 2, 2A, 3 en 20 - beslissing

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.17. OMV 2023_190 - Kapel ter Rustestraat 3 - beslissing

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.18. OMV 2024_70 - Kortrijkse heerweg 199 - beslissing

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.19. OMV 2024_62 - Hoogstraat 62 - beslissing

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.20. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.21. GRUP Ventilus - verzoek tot vernietiging - aktename

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.22. IMOG afvalkalender 2025 - wijziging ophaaldata - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.23. BMC 6 juni 2024 - kennisname verslag en beslissingen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.24. Levensloop ZuidWest - sponsoring Deerlijkbonnen - weigering

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.25. Reizende ambulante handel - Kris'ijs bv - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.26. Overleg gemeente-Centraal Kerkbestuur - verslag van 6 juni 2024 - vacature koster - kennisname

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.27. Grafconcessie - hernieuwing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.28. Grafconcessie - nominatieve uitbreiding, bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.29. Verkiezingen 13 oktober 2024 - weigering inschrijving niet EU-burger als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.30. Verkiezingen 13 oktober 2024 - inschrijving EU-burger op de kiezerslijst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.31. Hernummering Waregemstraat 160 - principebeslissing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.32. Harelbekestraat 97/Kortrijkse heerweg - toekenning huisnummers - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.33. Stationsstraat 78/A000 - toekenning huisnummer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.34. Verstrekking statistische gegevens - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

C.35. Zorgtoelage - 2e kwartaal 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

D.1. Buurthuis St-Lodewijk - aanstellen ontwerper - intrekking gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

D.2. Studieopdracht masterplan Neunkirchenplein/kerkplein, nieuw cultuurhuis en omgevingsaanleg - aanstellen ontwerpteam - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 10 JULI 2024

D.3. Renovatiedossier Chiro Sellewie - buitendeuren - definitieve goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.