Deerlijk

Zitting van 29 MEI 2024

 

Bij aanvang van deze zitting vindt een toelichting plaats met betrekking tot het hemelwater- en droogteplan Deerlijk door Mieke Pessemier van Aquafin.

Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 22 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.2. Kennisname rapport organisatiebeheersing 2023 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.3. Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.4. Coördinator groen & proper - vaste aanstelling in statutair verband - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.5. Jobstudenten zomer 2024 - kennisname van kandidaturen en aanstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.6. Jobstudent burgerzaken - bijkomende aanstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.7. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.8. WM Elan bv - algemene vergadering van 4 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.9. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.10. Secretariaat - vrijwilligersvergoeding hostessen - mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.11. Aankoop AvePoint als back-up en hersteloplossing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.12. Jeugdhuis - tussenkomst werkingsuitgaven - voorschot - uitbetaling tweede schijf - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.13. Cultuur en Erfgoed - Herdenkingstentoonstelling voor de 125ste geboortedag van Leon Defraeye van 21 juni tot 23 juni 2024 - gemeentelijke ondersteuning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.14. Vrije tijd - projectpremie René De Clercqgenootschap - nieuwe infoborden voor het museum - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.15. Feestelijkheden - JIN/scouts Deerlijk - dagdisco - 8 juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.16. Feestelijkheden - Lijst ten lasteneming UNISONO voor feest- en gemeentelijke activiteiten - juni en juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.17. Feestelijkheden - Kleuterschool Molenhoek - schoolfeest - 14 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.18. Feestelijkheden - schoolfeest kleuterschool Molenhoek - 14 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.19. Feestelijkheden - Gaverkasteel - EK voetbal 2024 - 14 juni tot en met 14 juli 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.20. Feestelijkheden - KSA Tijlsbond - Heemfeesten 2024 - plaatsen sjorconstructie ter promotie - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.21. OMV 2024_41 - Pontstraat 106 - beslissing

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.22. Vichtesteenweg 65 - inplantings- en uitbreidingsmogelijkheden kinderboerderij - opmaak RUP - opstart procedure - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.23. OMV 2024_51 - Kapelstraat 49 - beslissing

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.24. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.25. Premie zwerfvuilactie - Scouts Deerlijk - niet toekennen van premie - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.26. Beperkte mobiliteitscommissie - 17 april 2024 en 2 mei 2024 - kennisname verslagen en beslissingen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.27. Deerlijkbon - Rapportage 2023

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.28. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.29. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.30. Ingebruikname niet-geconcedeerd graf - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MEI 2024

C.31. Belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen - aanpassing - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.