Deerlijk

Zitting van 08 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 24 april 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.2. Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken - goedkeuring + verzoek tot agendering gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.3. Fietstelling Harelbekestraat en Kortrijkse heerweg - afname via raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het leveren en plaatsen van

verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek (perceel 1) - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.4. Technieker gemeenschapscentrum (C1-C3) - samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.5. Sportdagen Deerlijkse scholen - aanstelling lesgevers - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.6. Poetsmedewerker gemeentelijke scholen - beslissing genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.7. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.8. Beslissingen algemeen directeur - april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.9. Verslag politiecollege - 12 april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.10. Gaselwest - syntheseverslag activiteiten 2023 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.11. Secretariaat - vrijwilligersvergoeding hostessen - april 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.12. OVSG - algemene vergadering van 4 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.13. De Lijn - 33e algemene vergadering - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.14. Creat Services dv - algemene vergadering van 18 juni 2024 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.15. MAT - verslag van 3 april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.16. Buitenspeeldag 17 april 2024 - vrijwilligersvergoedingen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.17. Jeugd - aanpassing premiereglement investeringspremie voor kinderboerderij Bokkeslot - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.18. Premie kadervorming - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.19. Cultuur - inrichting en retributie van het deeltijds kunstonderwijs - Keramiekatelier Terra en Kunstacademie voor het schooljaar 2024-2025 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.20. Cultuurvoorstelling 'Goe Genoeg' van Amelie Albrecht - uitbetaling barvrijwilligers - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.21. Cultuur - premiereglement aanvullende premie Vlaanderen Feest! - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.22. Feestelijkheden - Chiro Joeki - Viking Kubb toernooi en streekbieren - 30 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.23. Feestelijkheden - Straatfeest - Engelstraat - 7 juli 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.24. Feestelijkheden - feestcomité Statiewijk - BBQ - 2 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.25. Feestelijkheden - DSK Bouw - openwervendag - 26 mei 2024- goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.26. Feestelijkheden - feestbestuur Molenhoek Deerlijk - gebruik gemeentelijke roosters - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.27. Vrijwilligersovereenkomst peuterkampen - zomervakantie 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.28. Omgevingsvergunning - 2024.64 - Weverijstraat 46 - melding stopzetting IIOA - aktename

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.29. Intergemeentelijke inzamelactie landbouwfolies - voorstel IMOG - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.30. Opwaardering Gaverdomein - goedkeuring masterplan - agendering GR - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.31. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.32. LEKP - brief Vlaamse Regering - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.33. Woonwijs - dagelijks bestuur - verslag van 23 april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.34. Nominatieve toelage - agendering GR - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.35. Asverstrooiing - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.36. Verkiezingen 9 juni 2024 - Vaststellen kiezerslijst

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.37. Schruitersstraat en Schaakstraat - toekenning huisnummers - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.38. Premies voor seniorenverenigingen - werkjaar 2023 - verdeling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

C.39. Seniorenraad - werkingsuitgaven 2023 - afrekening

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

D.1. Protocol bestuurlijke handhaving - agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

D.2. OMV_2023089432 - trage weg Kappaert-Oliebergstraat - beroep - hoorzitting en advies

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 MEI 2024

D.4. Belasting op gebouwen, woningen en kamers opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister - behandeling bezwaarschrift

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.