Deerlijk

Zitting van 22 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 15 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.2. Kapel ter Rustestraat 38 - recht van overgang - principiële goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.3. Sportdagen Deerlijkse scholen - aanstelling bijkomende lesgevers - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.4. Onmiddellijke beëindiging arbeidsovereenkomst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.5. Receptionele aangelegenheden - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.6. Nieuwe internetaansluiting Cassinastraat 10E

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.7. Jeugd - Erkenning Cokido als vakantieopvanginitiatief- goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.8. Feestelijkheden - chiro Sellewie - minivoetbaltornooi - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.9. Feestelijkheden - Straatfeest - Pontstraat - 24 augustus 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.10. OMV 2024.73 - Olekenbosstraat 29 - melding - aktename

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.11. OMV 2024_38 - Oliebergstraat 126 en 128 - beslissing

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.12. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.13. BOC - verslag van 24 april 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.14. Kerkfabrieken Sint-Columba en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen - verslag van 15 mei 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.15. Asverstrooiing - kennisname

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.16. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.17. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.18. Zomerschool Deerlijk 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

C.19. Renovatiedossier (Chiro Sellewie) - (Afwerking binnenin gebouw) - definitieve goedkeuring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

D.1. De Watergroep - algemene vergadering van 14 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 MEI 2024

D.2. Waregemstraat - aanpassen aanplanting bij rioleringsproject Evangelieboom - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.