Deerlijk

Zitting van 12 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 5 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.2. Aankoop watergeefgroep - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.3. Planner & magazijnbeheerder (D4-D5) - uitslag bevorderingsprocedure en aanstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.4. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.5. Regionaal Landschap Leie en Schelde - algemene vergadering van 11 juni 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.6. Gaverhall - branddetectie - onderhoudscontract - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.7. Feestelijkheden - wijkbestuur Sellewie Beneden - boerepeirdfeesten - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.8. Feestelijkheden - aanstelling belleman Deerlijk - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.9. OMV 2023149189 - Kerkstraat 90 - beroep - hoorzitting en advies

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.10. OMV 2024_58 - Windhalmlaan 5 - beslissing

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.11. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.12. OMV 2021.145 - Harelbekestraat 66 - Raad voor Vergunningsbetwistingen - verzoek tot tussenkomst - beslissing

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.13. OMV 2024_55 - Vichtestraat 135 - beslissing

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.14. Arbeidsinspectie 24 april 2024 (Gemeentehuis en Sociaal Huis) - actieplannen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.15. Kohier van belasting op het aanleggen van voetpaden - uitvoerbaarverklaring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.16. Kohier van belasting op de indienststelling van een IBA, geplaatst in het kader van de collectieve aanpak - uitvoerbaarverklaring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.18. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.17. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.19. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.20. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

C.21. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 JUNI 2024

D.1. OMV VK2024_1 - Sint-Amandusstraat 31 en 33 - beslissing

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.