Deerlijk

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 18 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.2. Bijkomende aanstellingen jobstudenten - vervanging wegens ziekte - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.3. Administratief medewerker dienst vrije tijd - aanwervingsprocedure - samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.4. Lesgeefster tekenen - aanstelling in contractueel verband voor bepaalde duur - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.5. Lesgeefster keramiekatelier - aanstelling in contractueel verband voor bepaalde duur - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.6. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.7. GRcommissie financiën - vervanging - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.8. Ontvangst Deerlijkse deelnemers aan Olympische Spelen - 30 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.9. Scouts en Gidsen Deerlijk - veiligheids- en Covidplan Fancy Fair - 1-5 september 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.10. Straatfeest -Kleine Klijtstraat - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.11. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.12. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling refterpersoneel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.13. Onderwijs - BBO De KIM & De SAM - aanstelling busbegeleiding -

goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.14. OMV 2021_74 - Breestraat 25 - beslissing

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.15. OMV 2021_109 - Harelbekestraat 23 - beslissing

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.16. OMV 2021_111 - Nieuwstraat 10 - beslissing

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.17. OMV 2021_112 - Kapelstraat 31 - beslissing

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.18. OMV 2021_114 - Kapelstraat 31 - beslissing

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.19. OMV 2021_116 - Tapuitstraat zn - beslissing

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.20. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.21. Pop-up procedure/charter - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.22. Kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen - verslag van 8 juli 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.23. W13 - lokale bronopsporing - samenwerkingsovereenkomst afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.24. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.25. Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

C.26. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

D.1. Jeugd - renovatiedossier Chiro Sellewie - dakgoten - definitieve goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

D.2. Lijst UNISONO voor feest- en gemeentelijke activiteiten - ten lasteneming - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

D.3. Ververijstraat 8 - aankoop - kennisname schattingsverslag + principiële goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

D.4. Leegstand - Hazewindstraat 7 - behandeling bezwaar - weigering

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 AUGUSTUS 2021

D.5. Leegstand - Stationsstraat 228 bus 0101 - bezwaar - weigering

 

Publicatiedatum: 25/08/2021