Deerlijk

Zitting van 15 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 8 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.2. APV - aanpassingen sluitingsuur evenementen - opheffen bepalingen lachgas - verzoek tot agendering gemeenteraad 30 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.3. Aankoop hakselaar op aanhangwagen - lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.4. Vichtesteenweg 12 - online openbare verkoop via Biddit - principieel akkoord - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.5. Lisstraat 13 - aankoop woning met 2 overdekte autostaanplaatsen - ontwerpakte - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.6. Aankoop buurthuis Sint-Lodewijk - ontwerpakte - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.7. Busvervoer schoolzwemmen - schooljaren 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 - lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.8. Gladheidsbestrijding - raamovereenkomst Creat - strooizout P1: Oost- en West-Vlaanderen - mei 2024 - toetreding - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.9. BBO De KIM - aanvraag verlenging verlof tijdelijk andere opdracht directeur - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.10. BBO De KIM - vaste benoeming directeur - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.11. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.12. Verslag politiecollege 26 april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.13. Lidmaatschap netwerk Mayors for Peace - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.14. Sociaal Wonen bv (SW+) - algemene vergadering van 21 mei 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.15. Jeugdraad - verslag van 7 april 2024 - kennisname

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.16. Feestelijkheden - Midzomermarkt en randactiviteiten - 22 & 23 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.17. Feestelijkheden - Unizo Deerlijk - Midzomermarkt - 23 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.18. Feestelijkheden - Knaldrang Deerlijk vzw - midzomermarkt - 23 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.19. Feestelijkheden - Knaldrang vzw - zomerdrang EK voetbal - 22 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.20. Feestelijkheden - Café 'T Oud Gemeentehuis - Thé Dansant midzomermarkt - 23 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.21. Feestelijkheden - herdenking René De Clercq - 12 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.22. Feestelijkheden - Ic Dien - herdenking René De Clercq - 12 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.23. Feestelijkheden - straatfeest Braamakkerstraat - 29 juni 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.24. Feestelijkheden - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 2e rit West-Vlaanderen cycling tour op 17 augustus 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.25. Vrijwilligersvergoeding fietsherstel - uitbetaling periode 30 januari - 28 april 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.26. Omgevingsvergunning - OMV 2024.69 - OMV_2024062488 - Ververijstraat - melding bronbemaling - aktename

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.27. OMV_2023141932 - Kapel ter Rustestraat 3 - het nieuw bouwen van de basisschool De Driesprong met omgevingsaanleg en bijhorende infrastructuur, het slopen van de bestaande bebouwing en de melding van de ingedeelde inrichting - sluiting openbaar onderzoek en goedkeuring rooilijnplan - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.28. OMV 2024_10 - Desselgemse steenweg 2, 4 en Waregemstraat 441, 443 en 445 - beslissing

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.29. OMV 2023_192 - Harelbekestraat 97/Kortrijkse heerweg - beslissing

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.30. OMV 2024_24 - Vercruysse de Solartstraat 42 - beslissing

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.31. OMV 2024_3 - Lisbonnastraat 54 en 56 - beslissing

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.32. OMV 2024_29 - Nijverheidslaan 66 - beslissing

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.33. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.34. Premie zwerfvuilactie - Scouts Deerlijk - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

C.35. Kohier van belasting op tweede verblijven - uitvoerbaarverklaring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

D.1. Premiereglement groenbemester - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

D.2. Rooien 7 straatbomen - Olekenbosstraat 164-168 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 MEI 2024

D.3. Gemeenteraad van 30 mei 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.