Deerlijk

Zitting van 14 JULI 2021

 

Aan het begin van deze zitting vindt een overleg plaats met de heer Stefaan Verreu en mevrouw Nele Vandaele van Leiedal omtrent de bestemming van aangekochte landbouwgrond.

Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 7 juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.2. MAT - verslag 23 juni 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.3. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.4. Verslag politiecollege - kennisname

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.5. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.6. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.7. Gemeentelijke hostess - kennisname kandidatuurstelling - opname in hostessenbestand - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.8. Zwembad - offertes en raamcontracten - 2021 - week 28 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.9. Jeugd - Aanvraag speelstraat - Broelstraat/Sint-Pietersabdijstraat - tijdelijk politiereglement op het wegverkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.10. Vrije Tijd - Kunstendag voor kinderen 2021 - deelname en programma

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.11. Toerisme - samenwerkingsovereenkomst en traject fietsroute - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.12. Gaverkasteel Deerlijk - 1 jarig bestaan - 16-17-18 juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.13. Straatfeest - Merellaan- aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.14. Moeder Deerlijkse - feestweekend - 23-24-25 juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.15. Wielerwedstrijd Lendedreef Koerse - 22 augustus 2021- vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.16. LO - vaste benoeming - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.17. OMV 2021_131 - Oude Heerweg 122 - melding bronbemaling - aktename

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.18. OMV 2021_100 - Guido Gezellelaan 68 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.19. OMV 2021_85 - Waregemstraat 271 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.20. OMV 2021_57 - Kruisputstraat 13 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.21. OMV 2021_38 - Sint-Elooistraat 2 - advies aan POVC - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.22. OMV 2021_91 - Beekstraat 11 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.23. OMV 2021_90 - Elfde Julilaan 9 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.24. OMV 2021_92 - Oude Heerweg 89 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.25. OMV 2021.134 - Oliebergstraat 46 - melding - aktename

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.26. OMV 2021_83 - Pladijsstraat 103 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.27. Attest van verdeling - Kapelstraat 39 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.28. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.29. BMC - verslag van 1 juli 2021 - kennisname en beslissing

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.30. Asverstrooiing - kennisname

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.31. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.32. Afvoering van ambtswege - intrekking beslissing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.33. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.34. Porject Zomerschool - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.35. Gemeentelijke gebouwen - vergroten openbaarheid en toegankelijkheid van de toiletten - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

C.36. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

D.1. Desselgemstraat - herwerkt verkavelingsvoorstel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 JULI 2021

D.2. Mobiliteit - laadkabels over het voetpad - standpunt - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/07/2021