Deerlijk

Zitting van 20 JULI 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 14 juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.2. Zomerschool 2021 - aanstelling diverse begeleiders - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.3. Administratief medewerker personeelsdienst (C1-C3) - vacantverklaring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.4. Administratief medewerker vrijetijdsdiensten (C1-C3) - vacantverklaring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.5. Beslissing college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2021 - mededeling kantmelding - kennisname

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.6. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.7. Centraal Feestcomité - nominatieve subsidie 2021 - verdeling onder feestcomités - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.8. Animatorenvergoedingen gemeentelijk speelplein - juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.9. Animatorenvergoedingen speelplein Fladder - juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.10. Aanvraag speelstraat - Elfde Julilaan en Zalmstraat - tijdelijk politiereglement op het wegverkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.11. Vrije tijd - goedkeuring projectpremie theaterwandeling Die Ghesellen

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.12. Elfjulicomité - voorschot tussenkomst werkingskosten - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.13. Chiro Sellewie - Heemfeesten - 27-28-29 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.14. JIN03 Scouts - bar terugkomst kamp - 31 juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.15. Chiro Joeki - tiptien aspi bar - 14 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.16. Zomerbar De Caravanne - zomer 2021 - toelating geluidsactiviteit - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.17. Wijkcomité De Trompe - Trompefeesten - 14-15 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.18. Wielerwedstrijd GP Marcel Kint - 20 augustus 2021 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.19. Gezinsbond - Terre De Feu - 28 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.20. Kinderboerderij Bokkeslot - Festival Bokal - 20-21 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.21. LO - Lestijdenpakket 21-22 - extra uren - agendering GR - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.22. LO - dienstonderbreking en tijdelijke aanstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.23. Afsprakennota - ondersteuning cluster Ruimte bij behandeling omgevingsvergunningsaanvragen en dossiers mobiliteit - verlenging

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.24. Herinrichting kruispunt Molenhoek en omgeving - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.25. Omgevingsvergunning - 2021.44 - Oude Heerweg 148  - aktename beslissing deputatie

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.26. OMV 2021_56 - Pladijsstraat 248 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.27. OMV 2021_89 - Waregemstraat 326 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.28. OMV 2021_102 - Kruisputstraat 4 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.29. OMV 2021_101 - Comm. Edm. Ameyestraat 4 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.30. OMV 2021_96 - Driesknoklaan 21 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.31. OMV 2021.136 - Ververijstraat 16 - melding - aktename

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.32. Vergunning  werken De Watergroep N36

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.33. Imog plaatsen borden - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.34. Onderhoud hydranten - opstarten procedure

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.35. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.36. Asverstrooiing - kennisname

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.37. Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.38. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

C.39. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

D.1. OMV 2021_80 - Breestraat 27, 31, Nijverheidslaan 3 en 3A - weigering

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

D.2. Leegstand - Waregemstraat 50 - behandeling bezwaar - weigering

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

D.3. Leegstand - Vichtesteenweg 161 - bezwaar - weigering

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 JULI 2021

D.4. Leegstand - Boelarestraat 19 - behandeling bezwaar - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/07/2021