Deerlijk

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

 

De zitting vangt aan met een presentatie door Oona Hermans aangaande 'Identiteit 2022'.

Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 1 september 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.2. Aankoop pand - principiële goedkeuring - agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.3. Fiabilis Consulting Group Belgium bv - dienstverleningscontract - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.4. Schoonmaak en hygiënische producten - toetreding raamovereenkomst Creat - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.5. Beslissingen algemeen directeur - augustus 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.6. Beslissing college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2021 - mededeling kantmelding - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.7. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.8. Internationale dag van de vrede - deelname - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.9. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.10. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.11. Ontvangst verdienstelijke personen en gemachtigde opzichters - 6 oktober 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.12. Kermisfoor Deerlijk Centrum - 24, 25 en 26 september 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.13. Deerlijkse Vogelvrienden - vogeltentoonstelling - 25 en 26 september 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.14. Straatfeest - Wonsheimstraat - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.15. Omgevingsvergunning - 2021.8 - Waregemstraat 533 - aktename beslissing deputatie

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.16. Otegemstraat 112 - kapmachtiging voor het rooien van een hoogstammige eik - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.17. OMV 2021_137 - Sint-Amandusstraat 62 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.18. OMV 2021_138 - Marie de Plothostraat 16 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.19. OMV 2021_141 - Ververijstraat 21 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.20. OMV 2021_126 - Tapuitstraat 64 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.21. OMV 2021_139 - Desselgemknokstraat 10 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.22. OMV 2021_140 - Muldersstraat 16 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.23. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.24. BMC - verslag van 26 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.25. Uitvoering meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 1e semester 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

C.26. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

D.1. Gemeentewegen - nieuwe gemeenteweg en op te heffen gemeentewegen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 08 SEPTEMBER 2021

D.2. Aanbod recht van voorkoop - Kapel ter Rustestraat 46 - beslissing

 

Publicatiedatum: 08/09/2021