Deerlijk

Zitting van 17 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 10 maart 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Doorlichting verzekeringsportefeuille - kennisname doorlichting - verderzetting procedure - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Verkoopprocedure oude wegbedding nabij de Gravenstraat / Kleine Brandstraat - opstart procedure - principiële goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Trage wegen Olieberg - waardebepaling op te heffen wegen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Zwembad - afrekening exploitatierekening 2020 - kennisname

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Jeugdraad - verslag van 7 februari 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Cultuur - Intentieverklaring Digitaal Podium - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

MAT - verslag van 3 maart 2021- kennisname

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Project Centrumpark en sociaal woonpark - plan van aanpak - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2021_26 - Kruispunt Kortrijkse Heerweg/N36 - positief advies - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2020_251 - Waregemstraat 158 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2020_250 - Oliebergstraat 113 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2020_248 - Schepen Paul Vanaverbekestraat 7 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2020_229 - Tapuitstraat 9 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2021.29 - Stationsstraat 106 - melding - aktename

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2020_213 - Waregemstraat 564 - administratieve lus - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

BMC - verslag van 4 maart 2021 - kennisname en goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Kunstonderwijs - extra uren tekenles tijdens vakantie - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Vrije Tijd - tijdelijke invulling Kazerne - verlenging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2020_173 - Guido Gezellelaan 110 - beslissing

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

OMV 2020_221 - Breestraat 77 en 79 - weigering

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 MAART 2021

Stationsstraat 296 - onvergunde functiewijziging - aanpak - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 17/03/2021