Deerlijk

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

College van burgemeester en schepenen - verslagen van de zittingen van 10 en 17 februari 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Gemeentelijk wagenpark - aankoop brandstoffen met tankkaarten - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Huur robotmaaier A-veld Guido Gezelle - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Renovatie sportvloeren 'Sportbeuk' & 'Gaverhal' - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Verslag politiecollege - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Beslissingen algemeen directeur - januari 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Kennisname Regionaal Relanceplan en verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - bezoek feestzaal - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Internet aansluiting parochiekerk Sint-Lodewijk - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Internet aansluiting Sint-Columbakerk - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Jeugdraad - verslag van 6 december 2020 - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Cultuur - samenwerking 25 jaar Wijmelbroek - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Dwars Door Vlaanderen - 31 maart 2021 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Doorotcht E3 Saxo Binck Bank Classic - 26 maart 2021 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV VK 2020.6 - Kleine Klijtstraat - beslissing beroep - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2021_22 - Otegemse steenweg 39 - melding bronbemaling - aktename

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_234 - Tapuitstraat 69 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_242 - Camiel Vereeckelaan 40 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_239 - Windhalmlaan 16 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Attest van verdeling - Hazewindstraat 67 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_208 - Lisstraat 2, 3, 4, 5 en 6 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_204 - Lisstraat 7, 8,  9, 10, 11, 12 en 13 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

OMV 2020_217 - Keizelbergstraat 2 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Kapvergunning - Hoogstraat 29 - rooien van een hoogstammige berk - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Vichtesteenweg heraanleg fietspad en ontharden asfaltstroken - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Verkeersfilter Oude Vichtestraat - proefopstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Woonwijs - dagelijks bestuur - verslag van 29 januari 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

BMC - 4 februari 2021- kennisname verslag en beslissing

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten - jaarlijkse update - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

MAT - verslag 3 februari 2020 - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Niet-geconcedeerd graf - kennisname

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Afvoering van ambtswege - einde referentieadres - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - bezoek woonzorgcentrum Heilige Familie - voorstel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - voorstel - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Desselgemstraat - verkavelingsvoorstel

 

Publicatiedatum: 24/02/2021